Venujte 2% z dane – podporte deti a šport

 • Venujte nám 2% z dane, podporte deti a šport v Trenčíne.

  Aj v roku 2024 môžete opäť rozhodnúť kam pôjdu 2% z Vašich daní zaplatených štátu. Každý má možnosť jednoducho pomôcť dobrej veci.

  Podporte rozvoj moderného bojového umenia Taekwondo, ktoré deťom dodáva potrebné sebavedomie, silu a v neposlednom rade aj zdravie!

  Klub ILYO TAEKWONDO TRENČÍN ako občianske združenie je závislé aj na podpore všetkých vás, ktorým nie je ľahostajné, či deti športujú alebo nie. Našou snahou je priviesť čo najviac detí k pohybu a k športovaniu. Klub má viac než 150 členov, z toho hlavnú časť tvoria práve deti a mládež.

PREČO POTREBUJEME VAŠU PODPORU?

Na aktivity, vybavenie a priestory potrebujeme nemalé prostriedky, ktoré v takom množstve nedokážeme bez vašej pomoci získať. Pomôžte nám darovaním 2% z dane. Chceme mládeži zabezpečiť všetko nevyhnutné, aby dosiahli najlepší výkon v športe aj živote.

Klub ILYO – Taekwondo Trenčín je prijímateľom 2% z dane aj v roku 2024. Peniaze, ktoré sa vyzbierali minulý rok, boli použité na podporu športu a rozvoj klubu. Organizáciu aktivít pre deti, nákup tréningového náčinia, dorábky v našej telocvični, štartovné, ceny pre najlepších z Vás, propagáciu, materiál a mnoho ďalšieho.

 • AKO DAROVAŤ 2% Z DANE?

  Ak ste zamestnanec
  1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2% zo zaplatenej dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a doplňte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte potvrdenie aj vyhlásenie daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo ich prineste nám a my sa o to postaráme.
  Ak ste fyzická osoba
  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplňte daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte tam naše údaje.
  3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však suma) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  Ak ste právnická osoba
  1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
  2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte tam naše údaje.
  3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma… nie však poukázaná suma) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Naše údaje

  Obchodné meno / názov: ILYO – TAEKWONDO TRENČÍN, o.z.
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 42024536
  Sídlo: Saratovská 7388/1B, 91108 Trenčín

  Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.
  Pre viac informácií ako poukázať 2% z dane navštívte stránku s návodom.

Klub ILYO Taekwondo Trenčín je s vami od roku 2007. Sme klubom bojového umenia Taekwondo WT (olympijský šport) pôsobiaci v Trenčíne. Ročne sa zúčastňujeme viac ako 30 podujatí, medzinárodných a národných turnajov, seminárov či sústredení. Získali sme mnoho ocenení a patríme medzi najlepšie kluby na turnajoch. Naši reprezentanti dosahujú skvelé výsledky a nájdete u nás cvičiť niekoľko ocenených najúspešnejších športovcov roka.

Všetkým Vám, ktorí ste nás podporili 2% z dane, patrí naše veľké
Ď A K U J E M E