Stupne technickej vyspelosti

Stupeň technickej vyspelosti cvičenca sa označuje farbou opasku ktorý nosí. Každá farba má svoj význam. Začiatočník v Taekwondo začína s 10. Keupom (biely opasok) a postupne prechádza páskovaniami až k 1. keupu. Skúšky prebiehajú pod vedením hlavného skúšobného komisára klubu.

 • 10. – 5. Keup sú nižšie žiacke stupne – začiatočníci
 • 4. – 1. Keup sú vyššie žiacke stupne – pokročilí cvičenci

Po 1. keupe následuje skúška na Majstrovský stupeň 1. Dan a zo žiaka sa stáva Majster. Na Slovensku skúšky na Majstrovské stupne prebiehajú raz ročne pod vedením garanta kórejského Majstra Jae Hee Changa, 8.Dan. Danisti majú čierne opasky. Od druhého Danu sa na opasok našívajú zlaté pásiky ktoré vyjadrujú koľko Danov Majste má.

Páskovanie

Na každé páskovanie sa cvičenec musí riadne pripraviť. Mal by sa pri príprave držať páskovacieho poriadku svojho klubu. Hlavný páskovací komisár môže podľa uváženia vyžadovať napríklad aj znalosti z histórie, etiky a etikety či filozofie alebo súťažných pravidiel a podobne, a to hlavne pri skúškach na vyššie žiacke stupne. K páskovaniu sa cvičenec alebo nahlási sám, alebo ho tréner vyzve aby išiel páskovať. Tréner môže odporúčať vynechať páskovanie v prípade ak usúdi že cvičenec nie je dostatočne pripravený, alebo nemá odtrénovaný dostatočný počet hodín.

Na čo nezabudnúť pred páskovaním

 • Prihlásiť sa a pripraviť sa na páskovanie.
 • Mať uhradený ročný príspevok Asociácii Taekwonda WTF na Slovensku (25€).
 • Nemať žiadne podlžnosti voči svojmu klubu a klub musí byť zaregistrovaný v klube.
 • Prísť náležite ustrojený, cvičí sa naboso!
 • Priniesť poplatok za páskovanie (ekonomická smernica SATKDWT):
  • 20€ na nižšie žiacke stupne (9. – 5. Keup)
  • 25€ na vyššie žiacke stupne (4. – 1. Keup)

V prípade prepadnutia pri skúškach, cvičenec nemá nárok na vrátenie poplatku za páskovanie. Absolvovať skúšky môže maximálne dvakrát za kalendárny rok, nespravená skúška sa ráta do tohto počtu. V prípade spravenia skúšok dostáva cvičenec certifikát platný v celom svete a má povinnosť si čo najskôr vymeniť svoj opasok za nový, alebo našiť konce. Preskočiť pri páskovaní sa dá 9. Keup a 7. Keup – a to len v prípade perfektného zvládnutia všetkých techník a súhlasu trénera a páskovacieho komisára.

Páskovací poriadok pre jednotlivé technické stupne

Skúšobný poriadok podľa SATKDWT: Smernica k skúškam technickej vyspelosti

10. keup – biely opasok
9. keup – bielo – žltý opasok
8. keup – žltý opasok
7. keup – žlto – zelený opasok
6. keup – zelený opasok
5. keup – zeleno – modrý opasok
4. keup – modrý opasok
3. keup – modro – červený opasok
2. keup – červený opasok
1. keup – červeno – čierny opasok