Tréneri

  1. Before
  2. After

  Ing. Jana Babinská

  — zakladateľka klubu
  • 4. Dan
  • trénerská licencia
  • licencia skúšobného komisára
  • 7-násobná majsterka SR v športovom zápase
  • 6-násobná majsterka SR v poomsae
  • účastníčka majstrovstiev Sveta a Európy
  1. Before
  2. After

  Gabriel Briškár

  — hlavný tréner klubu
  • 3. Dan
  • trénerská licencia
  • 7-násobný majster SR v športovom zápase
  • účastník majstrovstiev Sveta a Európy
  1. Before
  2. After

  Ing. Eduard Dudaško

  — tréner
  • 4. Dan
  • trénerská licencia
  • tréner Tai Chi
  • tréner Sebaobrana pre ženy
  1. Before
  2. After

  Bc. Oľga Samešová

  — poomsae tréner
  • 2. Dan
  • trénerská licencia
  • kondičný tréner
  • majsterka SR v poomsae
  • majsterka SR v športovom zápase
  • majsterka SR v poomsae