Tréningy

 • Poď si zacvičiť moderné bojové umenie Taekwondo!

  Prihlásiť sa môžeš počas septembra 2020, stačí prísť na tréning :)
 • Kontakt

Rozpis všetkých tréningov

Platný od 2. 9. 2020

* Prelínajúce ročníky si môžu vybrať staršiu alebo mladšiu skupinu, prípadne sa riadia odporúčaniami trénera.
** Pod textovými rozpismi tréningov podľa kategórií nájdete aj klasické zobrazenie rozvrhu ako obrázok.

 • Tréninngy začiatočníkov - mladšie deti 6 - 7 r.

   • PONDELOK

  | 16:30 – 17:15 | Taekwondo
  | 17:30 – 18:00 | Športový zápas

   • STREDA

  | 16:30 – 17:15 | Taekwondo
  | 17:30 – 18:00 | Poomsae

   • ŠTVRTOK

  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

  Tréninngy začiatočníkov - staršie deti 7 - 8 r.

   • PONDELOK

  | 17:30 – 18:00 | Športový zápas
  | 18:00 – 18:45 | Taekwondo

   • STREDA

  | 17:30 – 18:00 | Poomsae
  | 18:00 – 18:45 | Taekwondo

   • ŠTVRTOK

  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

  Tréninngy začiatočníkov - mladší žiaci 8 - 9 r.

   • UTOROK

  | 16:30 – 17:00 | Športový zápas
  | 17:00 – 17:45 | Taekwondo

   • ŠTVRTOK

  | 16:30 – 17:00 | Poomsae
  | 17:00 – 17:45 | Taekwondo
  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

  Tréninngy začiatočníkov - starší žiaci 10 - 13 r.

   • UTOROK

  | 15:30 – 16:15 | Taekwondo
  | 16:30 – 17:00 | Športový zápas

   • ŠTVRTOK

  | 15:30 – 16:15 | Taekwondo
  | 16:30 – 17:00 | Poomsae
  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

 • Tréninngy začiatočníkov - juniori a dospelí 14 - 99 r.

   • PONDELOK

  | 19:00 – 20:00 | Taekwondo

   • UTOROK

  | 7:30 – 8:30 | Taekwondo
  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

   • STREDA

  | 19:00 – 20:00 | Taekwondo

   • ŠTVRTOK

  | 7:30 – 8:30 | Taekwondo

  Tréningy pokročilých - žiaci 6 - 13 r.

   • PONDELOK

  | 15:30 – 16:15 | Taekwondo
  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie

   • STREDA

  | 15:30 – 16:15 | Taekwondo

   • ŠTVRTOK

  | 17:00 – 17:45 | Športový zápas
  | 18:30 – 19:15 | Poomsae

  Tréningy pokročilých - juniori a dospelí 14 - 99 r.

   • PONDELOK

  | 18:00 – 18:45 | Príprava na páskovanie
  | 19:00 – 20:00 | Taekwondo

   • UTOROK

  | 7:30 – 8:30 | Taekwondo

   • STREDA

  | 19:00 – 20:00 | Taekwondo

   • ŠTVRTOK

  | 7:30 – 8:30 | Taekwondo
  | 17:00 – 17:45 | Športový zápas
  | 18:30 – 19:15 | Poomsae