Etika a etiketa

Etika

Etickými zásadami Taekwonda sú:

 • zdvorilosť
 • čestnosť
 • vytrvalosť
 • sebaovládanie
 • neskrotný duch

Taekwondista by mal tieto myšlienky prijať za svoje a riadiť sa nimi:

 • Budem hľadať v ľuďoch to najlepšie.
 • Budem udržiavať pozitívny duševný postoj a šíriť ho okolo seba.
 • Nezneužijem svoje vedomosti na protiprávne a nemorálne ciele.
 • Budem sa snažiť byť najlepší vo všetkom čo budem robiť.
 • Použijem svoje chyby ako svoje lekcie a použijem ich na zlepšenie sa v budúcnosti.
 • Vždy budem podporovať lásku, šťastie, úctu k rodine.
 • Budem prejavovať úctu ku všetkým kompetentným ľudom.
 • Budem lojálny ku svojej krajine, rodine a priateľom a budem sa vždy riadiť zákonmi.
 • Budem otvorený k myšlienkam iných, ale neoblomný vo svojich, ktoré viem že sú správne.
 • Budem zdieľať úspech iných ako svoj vlastný.
 • Nikdy neporuším dôveru, ktorú som dostal mojim výcvikom, aby som vytváral násilie.
 • Využijem svoje zručnosti na ochranu bezbranných, priateľov, rodiny, cti, princípov a seba.

Etiketa

K Taekwondu, tak ako ku všetkým iným bojovým umeniam patrí aj etiketa, ktorú je potrebné dodržiavať:

 • Keď vchádzaš do dojang pozdrav sa. Ak nie si na nástupe na tréning, vyhľadaj trénera a pozdrav sa aj jemu.
 • Neopúšťaj dojang bez povolenia trénera.
 • Vždy maj čistý, upravený odev na cvičenie (dobok), samozrejme bez šperkov, hodiniek, retiazok a pod.
 • Osobná hygiena je dôležitá. Vždy maj ostrihané nechty na rukách aj nohách. Chrániš seba aj druhých.
 • Všetky čierne pásy oslovuj Majster bez rozdielu veku. Je to kvôli ukázaniu úcty k ich trénerskému statusu, kým si v dojang.
 • Ak chceš hovoriť s trénerom, najprv ho pozdrav a potom hovor zdvorilo.
 • Nie je dovolené sa rozprávať počas tréningu.
 • Ak potrebuješ pomoc v nejakej technike, informuj trénera. Nesnaž sa mudrovať.
 • Všetci cvičenci majú byť zdvorilí a majú poslúchať trénera. Vyššie technické stupne majú ísť príkladom nižším stupňom.
 • Neukazuj alebo neuč Taekwondo mimo klubu bez povolenia trénera. Nikdy neponižuj a neznižuj reputáciu svojho alebo iného klubu.
 • Pre účasť na súťaži alebo aktivity, ktorá sa týka bojových umení (exhibícia, seminár, …) musíš mať povolenie trénera.
 • Každý cvičenec je členom našej rodiny preto by malo byť samozrejmé informovať trénera o dôvode neúčasti pri dlhšej časovej perióde.
 • Všetci cvičenci sú povinní udržiavať dojang v čistote.
 • Nie je dovolený sparring alebo kontaktný zápas bez dohľadu trénera.
 • Netrénuj techniky, ktoré Ti neboli ukázané a vysvetlené trénerom.
 • Necvič tak tvrdo, aby si zranil seba alebo iných.
 • Za pridelenú výstroj si zodpovedný.
 • Ak cítiš prehnanú únavu alebo ostrú bolesť môžeš vypustiť, alebo úplne zastaviť cvičenie bez povolenia trénera. Buď si vedomý, že tréning so zranením môže viesť k ďalším alebo vážnejším zraneniam. Bolesťou Ti telo niečo signalizuje.
 • Vždy rešpektuj skúsenejších cvičencov a pomáhaj a povzbudzuj mladších cvičencov.
 • Vždy pozdrav svojich spolucvičencov a trénerov, keď ich stretneš hocikde.