Fotky a výsledky zo skúšok 16.6.2018

V naškom klube sa dňa 16.6.2018 uskutočnilo páskovanie na žiacke stupne. V skúšobnej komisii boli skúšobný komisár Ing. Robert Bráz a ako prísediaca bola Ing. Jana Ilašenková. Páskovania sa zúčastnilo 15 cvičencov z klubu Ilyo Taekwondo Trenčín a 4 cvičenci z klubu Leon Academy Bratislava. Všetci cvičenci spáskovali.

Nové technické stupne:

 • 0110618001 – Tereza Kluchová – 9.kup
 • 0110618002 – Juraj Herman – 8.kup
 • 0110618003 – Adam Ševčík – 8.kup
 • 0110618004 – Martin Fusi – 8.kup
 • 0110618005 – Nicola Purdešová – 8.kup
 • 0110618006 – Michelle Dvorská – 7.kup
 • 0110618007 – Adam Kramár – 7.kup
 • 0110618008 – Lívia Joneková – 6.kup
 • 0110618009 – Marek Vozár – 4.kup
 • 0110618010 – Eva Bosáková – 2.kup
 • 0110618011 – Lea Meravá – 2.kup
 • 0110618012 – Filip Jonek – 7. kup
 • 0110618013 – Andrea Šustykyevičová – 6. kup
 • 0110618014 – Peter Sýkora – 8.kup
 • 0110618015 – Maroš Hajdú – 8.kup