KIDS turnaj 2016 – výsledky

V sobotu 23. 4 2016 organizoval náš klub KIDS turnaj pre deti a žiakov, v ktorom sa súťažilo v dvoch taekwondo a dvoch chanbara disciplínach. Spolu sa na turnaji zúčastnilo 25 detí a žiakov. Ďakujeme všetkým za výbornú atmosféru a organizátorom za pomoc :)

Výsledky

1. krížová technika – taekwondo

Predškoláci a najmladší do 7 rokov

 • Oskar Kútny ZLATO
 • Lea Meravá STRIEBRO
 • Tomáš Sobek BRONZ

Žiaci do 12 rokov

 • Damián Ferletják ZLATO – 102
 • Sean Kubát STRIEBRO – 99
 • Matúš Jančo BRONZ – 90

Speed kicking – taekwondo

Predškoláci a najmladší do 7 rokov

 • Oskar Kútny ZLATO – 91
 • Lea Meravá STRIEBRO – 89
 • Adam Porubský BRONZ – 85

Žiaci do 12 rokov

 • Matej Pučko ZLATO – 102
 • Damián Ferletják STRIEBRO – 99
 • Adrián Kuča BRONZ – 90

Zápas KODACHI – chanbara

Predškoláci do 6 rokov

 • Adam Porubský ZLATO
 • Matej Murgaš STRIEBRO
 • Oskar Kútny BRONZ

Mladší žiaci do 8 rokov

 • Adrián Kuča ZLATO
 • Jakub Šedivý STRIEBRO
 • Tomáš Grbáľ BRONZ

Starší žiaci do 12 rokov

 • ZLATO
 • STRIEBRO
 • BRONZ

KIHON DOSA – chanbara

 • Matej Pučko ZLATO
 • Peter Vanko STRIEBRO
 • Matej Murgaš BRONZ