Na lige v Trenčíne sme získali 16 medailí

V nedeľu 30. 3. 2014 sme ako klub usporadúvali v meste Trenčín 2. kolo ligy v poomsae 2014. Súťaž prebiehala bezproblémovo, užili sme si množstvo srandy a tešíme sa o rok, kedy si to zopakujeme :)
V celkovom hodnotení sme len o niekoľko bodov za klubom Hnúšťa. Získali sme 7 zlatých medailí, 8 strieborných a jednu bronzovú medailu.

Vďaka Edovi máme aj videozáznam z jednotlivých poomsae a ako bonus – predzačiatkové a vyhodnocovacie video :) Na spodku aktualitky nájdete aj hŕbu fotiek. Všetkým ďakujeme za účasť a pomoc :)

Predsúťažný úvod

Poomsae detských kategórií

Poomsae kadetských a juniorských kategórií

Poomsae seniorských kategórií

Vyhodnotenie