Od 2019 Freestyle poomsae aj na SVK turnajoch!

Od roku 2019 je na Slovensku nová súťažná kategória – freestyle poomsae, ktorá je vo svete už niekoľko rokov a teraz prichádza aj k nám. Tu sú základné informácie pre súťažiacich.

Freestyle poomsae sa hodnotí inak ako klasické poomsae. 6 bodov je za technickú časť a 4 body za prezentačnú časť.

Technická časť:

Poomsae musí obsahovať tri postoje – Hakdari Seogi, Beom Seogi a Dwitkubi. Ďalej sa hodnotí náročnosť prevedenia technník nohami (5 bodov).
1. Maximálne jeden bod za twio jup čagi (height of jumping side kick), z toho 0,6 bodu za
prevedenie, + 0,3 bodu za výšku kopu. Kop musí byť vysoko, spodná noha pritiahnutá.
2. Maximálne jeden bod za počet kopov v jednom výskoku (number of jumping front kick in a jump), z toho 0,6 bodu za prevedenie, + 0,3 bodu sa pridáva za počet kopov. Minimálne tri kopy.
3. Maximálne jeden bod za otočku vo výskoku, minimálne 360⁰ (gradient of Spins in a Spin kick), z toho 0,6 bodu za prevedenie, + 0,3 bodu sa pridáva za počet otočení.
4. Maximálne jeden bod za kvázi zápasnícku časť (performance level of consecutive Sparring kicks), z toho 0,6 bodu za prevedenie 3-5 kopov nepretržite za sebou, + 0,3 bodu sa pridáva za úroveň vykonania kopov.
5. Maximálne jeden bod za saltovu časť (acrobatic actions), z toho 0,6 bodu za prevedenie, + 0,3 bodu sa pridáva za úroveň vykonania kopov.

Hodnotiť sa začína tak, že všetky tieto hodnotené časti idú v takomto poradí za sebou. Takže napr. keď súťažiaci urobí premet salto alebo otočku na začiatku, tak sa hodnotí len v rámci prezentácie (kreativita, choreografia). Takže po prvom hodnotenom jup čagi vo výskoku, sa musíte zamerať na apchagi vo výskoku. Poradie musí byť dodržané.

Ďalší a posledný bod v technical skills je basic movements and practicability (1 bod). Tiež max. jeden bod za základné techniky a aké bolo prevedenie.

Prezentačná časť:

Presentation (4 body), je subjektívna, každý jeden z týchto bodov je hodnotený maximálne 1 bodom – kreativita, harmónia, vyjadrenie energie, hudby a choreografie.
Vystúpenie celkovo trvá od 60 do 70 sekúnd.

Zrážka bodov o 0,3 ak:
– vystúpenie skončí skôr ako hudba, alebo neskôr
– ak počas vystúpenia súťažiaci prekročí hranicu zápasiska

Kategória: