Páskovanie 18.12.2019

  V stredu 18.12.2019 budú prebiehať skúšky na vyššie technické stupne. V skúšobnej komisii budú Ing. Eduard Dudaško 4.Dan, Ing. Jana Babinská 4.Dan, Bc. Oľga Samešová 2.Dan. Všetkým prajeme úspešné zvládnutie skúšok! :)

  HARMONONGRAM

  • 16:30

   Dominik Čurík
   Šimon Pješčák
   Alexander Pješčák
   Tomáš Lím
   Michal Remper
   Kaya Sammon
   Milan Sedmák
   Patrik Rašič
   Zoe Rašicová
   Šimon Trnavský
   Matin Sdurka
   Patrik Hojstrič

  • 18:00

   Maroš Hajdu
   Peter Batka
   Erik Nevláčil st.
   Daniel Jonek
   Martin Fusi
   Filip Jonek
   Juraj Herman
   Lívia Joneková
   Andrea Šustykevičová
   Šimon Šedivý
   Tadeáš Ferletják


  NA PÁSKOVANIE SI PRINESTE

  • Dobok a opasok (biele opasky majú povolené biele/svetlé jednofarebné oblečenie).
  • Na skúškach budete naboso, dbajte na upravený úbor a vzhľad.

  POČAS PÁSKOVANIA

  • Príďte sa k stolíku zahlásiť, že ste prítomní.
  • Riaďte sa pokynmi komisie.
  • Príďte s predstihom, aby ste boli rozcvičení pred začiatkom skúšok. Telocvičňa sa otvára o 16:30.
  • Rodičia/príbuzní môžu byť prítomní, môžu fotiť, nesmú však zasahovať do priebehu skúšok.
  • Pri vstupe do telocvične je potrebné sa vyzuť.
Kategória: