Páskovanie 22.6.2019

V sobotu 22.6.2019 budú prebiehať skúšky na vyššie technické stupne. Na skúšky je potrebné prihlásiť sa najneskôr 2 týždne vopred, teda do 7.6.2019. Páskovania sa môžu zúčastniť páskujúci na bieložlté až zelené opasky, v prípade vyšších technických stupňov len v prípade ak tak určí tréner. Prihlásenie zahŕňa: Mať uhradené klubové členské, asociačné, páskovací poplatok (20€), platnú lekársku prehliadku a odobrenie od trénera. Všetkým prajeme úspešné zvládnutie skúšok! :)

HARMONONGRAM

 • 09:00

  Páskujúci na bieložlté a žlté opasky.

 • 10:30

  Páskujúci na žltozelené a zelené opasky.
  (Poprípade aj vyššie pásy ak tak určí tréner)


NA PÁSKOVANIE SI PRINESTE

 • Dobok a opasok (biele opasky majú povolené biele/svetlé jednofarebné oblečenie).
 • Na skúškach budete naboso, dbajte na upravený úbor a vzhľad.

POČAS PÁSKOVANIA

 • Príďte sa k stolíku zahlásiť, že ste prítomní.
 • Riaďte sa pokynmi komisie.
 • Príďte s predstihom, aby ste boli rozcvičení pred začiatkom skúšok.
 • Rodičia/príbuzní môžu byť prítomní, môžu fotiť, nesmú však zasahovať do priebehu skúšok.
 • Pri vstupe do telocvične je potrebné sa vyzuť.
Kategória: