Poprvý krát v Užhorode

V sobotu 14.4.2018 sme sa poprvý krát zúčastnili medzinárodného šampionátu Sakura Cup v Užhorode – Ukraina. Priniesli sme 1x zlato, 3x striebro a 1x bronz. Odzápasili sme aj mnoho zápasov pomimo turnaj, ktoré sme vyhrali, napríklad Lívia Joneková vyhrala priateľský zápas a taktiež má neoficiálne zlato, Erik Nevláčil a Damián Ferletják podobne získali podruhý krát zlaté medaily.
Blhoželáme.

Výsledky

  • Damián Ferletják ZLATO
  • Filip Jonek STRIEBRO
  • Erik Nevláčil STRIEBRO
  • Mathias Scherhaufer STRIEBRO
  • Tadeáš Ferletják BRONZ