Výsledky z Black Tiger Cup 2019

Tento rok sme sa medzinárodného turnaju v Snine s názvom Black Tiger Cup 2019 zúčastnili v malom počte. Turnaj sa konal 28.9.2019 – posledný septembrový víkend. Reprezentovali nás Erik Nevláčil, ktorý vybojoval zlato, Tadeáš Ferletják, vybojoval striebro a Damián Ferletják. Blahoželáme!