Výsledky z Karlovac Open 2018 Chorvátsko

V sobotu 26. 5. 2018 sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja Karlovac Open v Chorvátsku. Na turnaji sa zároveň oslavovalo 50-te výročie organizujúceho klubu ktorého zakladateľom je Majster Miroslav Brežan. Turnaj prebiehal vo veľkom štýle, zúčastnili sa ho 4 športovci z Trenčína: Damián Ferletják, Erik Nevláčil, Lea Meravá a Šimon Šedivý.

Vyhrali sme 2 zlaté medaily a 1 bronzovú medailu. Všetkým ďakujeme za účasť a výkony, a obzvlášť poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa podujali s nimi na tento turnaj ísť a bez ktorých by sme sa nemohli zúčastniť, Erik Nevláčil, Ján Ferletják a Juraj Meravý. Ďakujeme :)

Výsledky

  • Erik Nevláčil ZLATO
  • Šimon Šedivý ZLATO
  • Lea Meravá BRONZ