Výsledky z páskovania 30.6.2021

Pred letom 30.6.2021 si 15 cvičencov nášho klubu zvýšilo technický stupeň. Všetkým blahoželáme!

Nové technické stupne:

0110630001 Peter Kimle 8. Gup
0110630002 Nina Pilátová 8. Gup
0110630003 Šimon Šedivý 3. Gup
0110630004 Thomas Kafka 7. Gup
0110630005 Jakub Daňo 7. Gup
0110630006 Oleh Terletskyy 8. Gup
0110630007 Juraj Kližan 8. Gup
0110630008 Dominik Temiak 7. Gup
0110630009 Milan Sedmák 4. Gup
0110630010 Filip Jonek 4. Gup
0110630011 Tereza Galková 5.Gup
0110630012 Alex Pješčák 5. Gup
0110630013 Kaya Sammon 6. Gup
0110630014 Dávid Vozár 9. Gup
0110630015 Lea Meravá 1. Gup

Kategória: